Begin dit jaar werd er vanuit een bepaalde Nederlandse kustplaats een dominee begraven. Bekend werd dat deze dominee begraven werd in zijn ambtsgewaad. Maar mag dat wel? Zegt de kerkorde hier iets ove...
1 reactie
08-06-2023
Geachte ds. Van den Brink, ik begrijp pagina 169 en wat daar verder op volgt van uw boekje 'Dordt zoals je Dordt niet kende' niet zo goed. Daar geeft u in een schema drie opvattingen weer, en visie A ...
Geen reacties
08-06-2023
Beste dominee Van den Brink. Hartelijk dank voor de beantwoording van vele vragen op deze website. Maar toch ligt er nog wel een vraag voor mij als het gaat om geloven. Kan een mens nu geloven of ni...
Geen reacties
07-06-2023
Vooraf, voor de duidelijkheid: ik heb autisme en erg last (gehad) van angst en dwang omtrent zaken van het geloof omdat ik dingen niet goed begrijp en zelf in moet vullen en dat gaat dan vaak fout. Ik...
Geen reacties
07-06-2023
Ik heb een vraag over geloften aan God. Er zijn al een groot aantal vragen beantwoord over dit onderwerp, maar deze kon ik nog niet vinden. Als je in gebed in gedachten, dus niet hardop uitgesproken...
Geen reacties
07-06-2023
Beste ds. G. A. van den Brink. Uw boek, “Dordt zoals je Dordt niet kende”, heb ik sinds kort aangeschaft. Het is een erg duidelijk boekje en het werkt voor mij zeer verhelderend, daarvoor dank! Toch i...
Geen reacties
06-06-2023
Ik heb een vraag over psychologie en geloof. Sinds ik enkel jaren geleden in aanraking kwam met de psychologie door mentale problemen, spelen enkele vragen in mijn hoofd. Overigens heb ik bij mijn z...
Geen reacties
06-06-2023
Een vriend van mij zit in een gemeente waar nauwelijks het evangelie wordt gebracht. Hij heeft het hier moeilijk mee gehad. Hij werd zelfs opstandig. Het lijkt erop dat hij zich hier inmiddels mee h...
Geen reacties
06-06-2023
Er is al veel geschreven over autisme. Maar ik kan niets vinden over hoe moeilijk het is als het voorkomt in besturen en kerkenraden en onder predikanten. Vooral als ze een bepaalde macht hebben. Vele...
Geen reacties
06-06-2023
Aan professor Paul. Kent u het boek “Bloed aan onze handen”? Wat vindt u van dat boek? Een kennis van me leest dit en ik schrok er nogal van toen ik het doorbladerde.
Geen reacties
05-06-2023
Ik ben een dertigjarige jongeman die sinds kort een vriendin heeft. Ik merk dat mijn lichaam reageert op gewone aanraking, zoals handen vasthouden en knuffelen. Ik krijg dan een erectie en dan komt er...
Geen reacties
05-06-2023
Als je dominee in de PKN wordt, wordt verwacht dat je belooft te blijven in de weg van het belijden van de kerk en in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, met eventueel toegevoegd de bi...
Geen reacties
05-06-2023


website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering